EASY FAST DIRECT INJECTION 4 цилиндъра бутан
Системата EASY FAST DIRECT INJECTION е проектирана за трансформиране на газ на автомобили, захранвани с директно впръскване на бензин от 2 до 4 цилиндъра. Предпазването и емулацията на бензиновите инжектори са най-важната част на приложението и са разработени със съществена работа в лаборатория и по път , за гарантиране на максимално удоволствие от шофирането.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Редуктор/Изпарител: трансформира газта от течно състояние в газообразно състояние, намалява и регулира налягането.
2
Филтър: филтрира газта, снабден е с датчик за измерване на температурата, налягането на газта и натоварването на двигателя.
3
Газов инжектор: Инжектира последователно правилното количество газ във всеки цилиндър.
4
Превключвател: позволява преминаване от газ на бензин и показва нивото на газта в резервоара.
5
Газов компютър: получава сигнали от различни сензори, изчислява и осигурява параметрите за функциониране на газ.
6
Външно зарядно устройство: възвратен клапан, през който резервоарът се пълни.
7
Резервоар: Съдържа LPG в течна и газова фаза.
8
Мултиклапан: позволява преминаването на газ във входа и изхода на резервоара, измерва нивото на газта и е снабден с различни предпазни клапани.