Уредби на пропан бутан Избери газова уредба най-близка до нуждите на вашия автомобил.
Секвенциoнално-последователно инжектиране за автомобили с директно впръскване
Секвенциoнално-последователно инжектиране
Традиционно аспириране-Стандартна система за карбуратори