EASY FAST DIRECT INJECTION ExR 4 цилиндъра бутан
Новата система EASY FAST DIRECT INJECTION ExR 4 е разработена за трансформиране на газ на автомобили, захранвани с директно впръскване на бензин от 2 до 4 цилиндъра. С компютъра D.I. ExR е подобрена емулацията на бензиновите инжектори, което позволява оптимизация при консумиране на гориво и намаляване  на вредните емисии.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Външно зарядно устройство: възвратен клапан, през който резервоарът се пълни.
2
Резервоар: съдържа метан в газова фаза.
3
Клапан цилиндър/пълначен клапан: позволява преминаването на газ във входа и изхода на резервоара, измерва нивото на газта и е снабден с различни предпазни клапани.
4
Изпарител: намалява и регулира налягането на газта.
5
Филтър: филтрира газта, снабден е с датчик за измерване на температурата и налягането на газта.
6
Газов инжектор: Инжектира последователно правилното количество газ във всеки цилиндър.
7
Превключвател: позволява превключване от газ на бензин и показва нивото на газта в резервоара.
8
Газов компютър: получава сигнали от различни сензори, изчислява и осигурява параметрите за функциониране на газ.