SMART ExR цилиндъра бутан
Системата SMART ExR е проектиран за трансформиране на двигатели от 2 до 4 цилиндъра и се характеризира с напреднала и надеждна електроника и прост и интуитивен потребителски интерфейс, за намаляване времето за настройка. Компонентите са интегрирани за свеждане до минимум на изискванията за пространство и  намаляване времето за инсталация.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Външно зарядно устройство: възвратен клапан, през който резервоарът се пълни.
2
Резервоар: Съдържа LPG в течна и газова фаза.
3
Мултиклапан: позволява преминаването на газ във входа и изхода на резервоара, измерва нивото на газта и е снабден с различни предпазни клапани.
4
Редуктор/Изпарител: трансформира газта от течно състояние в газообразно състояние, намалява и регулира налягането.
5
Филтър: филтрира газта, снабден е с датчик за измерване на температурата, налягането на газта и натоварването на двигателя.
6
Газов инжектор: Инжектира последователно правилното количество газ във всеки цилиндър.
7
Превключвател: позволява преминаване от газ на бензин и показва нивото на газта в резервоара.
8
Газов компютър: получава сигнали от различни сензори, изчислява и осигурява параметрите за функциониране на газ.