E-GO 4 цилиндъра метан
Новата E-GO система представя есенцията на Ловато иновациите и е развито за двигатели от 2 до 4 цилиндъра.Компактния компютър,сензорът и филтърът- съвместими с всеки двигател, както и лесната подръжка на инжекторите, правят тази система все повече и повече гъвкава и предпочитана.
1
Изпарител: Устройство, чрез което течният газ се преобразува в газова фаза, намалявайки и фиксирайки налягането му.
2
Газ ECU-компютър: получава сигналите от различни сензори, изчислява и осигурява парметрите за газовите операции.
3
Филтър: Газов Филтър.
4
Сензор: Измерва налягането на газта и колекторния натиск.
5
Инжекторна Рейка-Инжектори: инжектира честотно точното количество газ във всеки  отделен цилиндър.
6
Превключвател-Ключ: Позволява да превключва между газ и бензин и индикира нивото на газ в резервоара.