Уредби на метан Избери газова уредба най-близка до нуждите на вашия автомобил.
Секвенциoнално-последователно инжектиране за автомобили с директно впръскване
Секвенциoнално-последователно инжектиране
Аспириране обратна връзка-Конвенционална стандартна система с поддържане на постоянна връзка върху Ламбда сонда
Традиционно аспириране-Стандартна система за карбуратори
Споделете в